Søk no!

Neste søknadsfrist er 15. april

Les meir her

Bli journalist på seks månader

Noregs mest effektive opplæring i avisjournalistikk

Løn under heile opplæringa

Praktikantløn er betre enn studielån

Vel kvar du vil ha praksis

4 månader praksis i Firda + 2 månader i sjølvvald avis

Les praktikant-bloggane her

0

To opptak i året

0

Praktikantar til no

0

Har journalistjobb*

* Statusrapport januar 2019

Krafttak for nynorsken

Om oss

Nynorsk avissenter er eit opplærings- og kompetansesenter for aviser som brukar nynorsk. Firda Media starta hausten 2013 senteret med økonomisk støtte frå Vinjefondet i Kulturdepartementet, Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane, Innovasjon Norge, Sogn og Fjordane fylkeskommune og aviskonsernet Amedia som eig Firda Media.

For 2019 har staten løyvt 2,9 millionar kroner til drift og utvikling av Nynorsk avissenter. Amedia/Firda Media støttar drifta med 0,6 millionar kroner.

Nynorsk Avissenter samarbeider med NRK Nynorsk mediesenter som har fått fram over 150 nye nynorskbrukande journalistar. Til saman er dei to sentra eit kraftfullt tiltak for meir og betre nynorsk i media. I Sogn og Fjordane er nynorsk eit levande kvardagsspråk og såleis ein naturleg plass for ei slik satsing.

Finn oss her

Adresse

Firdavegen 12, 6800 Førde

Telefon

+47 911 49 803