Close

Våren 2014

Kva er det som klør?

Skrivekløe heiter denne spalta. Kva er det så det klør slik å skrive om eller for? Tekst finst det allereie mykje av. Til og med somme forfattarar tar til orde for at det bør skrivast færre bøker. Om dei kunne la det vere, ville dei helst ikkje bidra til støyen, som […]

Read More

Ikkje sant

«Kan vi ikkje få oss eit universitet?» Slik spurde ein representant for Frp i Førde bystyre førre veke. Først lo eg, så kom skamma. Sjølv har eg sagt mykje dumt. Som ung og politisk engasjert, var naiv og optimistisk idealisme nesten eit krav. «Du veks det av deg», fekk eg høyre, og […]

Read More

Kvar i all verda?

Du er geograf, sa du? Då kan du kanskje fortelje meg kva hovudstaden i Kasakhstan heiter? Eller kanskje den nest høgste fjelltoppen i Sogn og Fjordane? Kva er forresten elva med størst vassføring i verda? Nei, ikkje den lengste. Dette er spørsmål eg ofte møter når eg presenterer meg. Her skal eg […]

Read More

Over middels låg utdanning

Eg er 31 år, voks opp i ein fredeleg middelklasseheim og gjekk ut frå ungdomsskulen med karakterar over gjennomsnittet. Likevel har eg ikkje høgare utdanning. Dei einaste studiepoenga eg har, har eg fordi eg trong studielånet til å finansiere andre prosjekt eg sjølv syns var viktigare. Eg okkuperte hus og laga […]

Read More

Det sa klikk med ein gong

Eg var redd det kom til å bli vanskeleg. At møtet med klikkjournalistikken ville gjere meg til ei sur gammal tante som helst ville sitje i ein mørk krok og skrive med fjøyrpenn og pergament for brevduelevering. Internettet veks til himmels på umiddelbare tilbakemeldingar. Kvart trykk du som lesar gjer vert […]

Read More

Eit levande museumsmål

«Røyst på Ivar Aasen i VG si kåring av dei 100 mest viktige nordmennene.» Den Facebook-ansvarlege i Noregs Mållag gjer som det er forventa av han når han oppfordrar oss til å røyste på nynorsksjefen i kåringa til bokmålsbastionen VG. Men det er jo berre tull. Sjølvsagt er ikkje Ivar […]

Read More

Kjernen i Sogn og Fjordane-nøtta

I   førre veke var eg i Askvoll for å dekke eit kommunestyremøte. På veg utover gjekk det opp for meg: Om eg følger med på alt som skjer utanfor bilvindauget, får eg sjå Distrikts-Norge i eit nøtteskal. Kranglane, sigrane, tapa, heile pakken. Bli med på tur! Vi startar i Førde. Fylkessenteret. […]

Read More

Framand i fjordfylket

Eg er den framande. «Utfylkingen». Innflyttaren. Dei andre praktikantane i vårens kull har du kanskje høyrt om før. Dei er frå Askvoll, Førde og Jølster. Men eg er eit utskrive blad for dei fleste Firda-lesarar. Eg kjem flyttande, men ikkje langvegs frå. I studietida har eg gjort meg til bergensbuar, men […]

Read More

Våge å tale framandfrykta midt i mot

I Firda i dag les vi om ei innvandrarkvinne som har budd i Førde i 13 år utan å våge å kalle seg førdianar. Kvifor? Fordi ho vel å bruke skaut. Her er det noko som ikkje stemmer. Eg trur ikkje at heile Førde er rasistisk. Eg trur ikkje ein gong […]

Read More