Close

Gratis kurs for mediefolk

Kurs

Nynorsk avissenter og NRK Nynorsk mediesenter inviterer redaksjonelle medarbeidarar i norske medium til gratis kurs i Førde.

Dette er kurs for praktikantane i Nynorsk avissenter og NRK Nynorsk mediesenter, men vi har nokre ekstra plassar for etablerte journalistar og redaktørar. Tal plassar er avgrensa og går til dei som melder seg på først. Nynorsk avissenter har kurslokale hos Firda Media i Firdavegen 12, medan NRK Nynorsk mediesenter held til i NRK-bygget på Prestebøen 2.

Har du spørsmål om kursa, kontakt dagleg leiar Kjell Ove Nordeide i Nynorsk avissenter på telefon 911 49 803 eller e-post kjell.ove.nordeide@firda.no. Påmelding på e-post til Kjell Ove Nordeide seinast ei veke før kursdato.

24 februar 2020

Næringslivsjournalistikk

08:30 – 15:30
30 mars 2020

Presseetikk

09:00 – 15:30
27 april 2020

Kritisk til makta

09:00 – 15:30