Close

Journalist på seks månader

Bli journalist på seks månader

Noregs mest effektive opplæring i avisjournalistikk

Løn under heile opplæringa

Praktikantløn er betre enn studielån

Vel kvar du vil ha praksis

4 månader praksis i Firda + 2 månader i sjølvvald avis

Dette er Nynorsk avissenter

Vi er til for å lære opp nynorskbrukande journalistar. I januar og august kvart år går nye kull i gang med den effektive journalistopplæringa i Førde.  Til sommaren 2020 har vi lært opp 59 nynorskpraktikantar sidan starten i 2013. Over halvparten arbeider i dag i mediebransjen. Vi er organisert som ei stifting, og drifta er i hovudsak finansiert av Kulturdepartementet.

Les meir om opplæringa og om kven vi er →

Praktikantane på Instagram

Ein klar fordel med heimekontor er at du kan lage vaflar under morgonmøtet 😋😋 når det er sagt så saknar vi kollegaene våre veldig ❤️💔 ...